1. Tên giao dịch

   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG HOÀNG DIỆU

  - Địa chỉ: Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  - Điện thoại: 0225.3836011 / Fax: 0225.3747095
  - Tài khoản Việt Nam Đồng: 020.01.01.0468.468 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, CN Hải Phòng
  - Tài khoản Đô la Mỹ: 020.01.37.0386.668 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, CN Hải Phòng

2. Vị trí địa lý
3. Sơ đồ tổng thể

   

4. Cơ sở vật chất

  


5. Thông tin Ban lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại / Fax / Email liên hệ

Phạm Hồng Minh

Chủ tịch
Hội đồng thành viên

Điện thoại / Fax: 0225.3569554 / 0225.3827424
Email: minhph@haiphongport.com.vn

Trần Lưu Phương
 Giám đốc
Điện thoại / Fax: 0225.3797128 / 0225.3747095
Email: phuongtl@haiphongport.com.vn 

Nguyễn Tuấn Vinh

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3552428
Email: vinhnt@haiphongport.com.vn

 Ngô Huy Phúc
 Phó Giám đốcĐiện thoại: 0225.3797128
Email: phucnh@haiphongport.com.vn
  Cao Thị Mai Linh
 Phó Giám đốc
  Điện thoại / Fax: 0225.3797956 / 0225.3797956
  Email: linhctm@haiphongport.com.vn6. Thông tin liên hệ

Đơn vị

Điện thoại / Fax liên hệ

Phòng Kinh doanh Tiếp thị

Điện thoại: 0225.3551544
Fax: 0225.3552427

Phòng Hàng Hóa

Điện thoại: 0225.3797657
Fax: 0225.3797330

Phòng Điều hành sản xuất

Điện thoại: 0225.3859901
Fax: 0225.3550640

Phòng Logistics
Điện thoại: 0225.3821322
Fax: 0225.3821328
Phòng Tài chính Kế toán
Điện thoại: 0225.3550186 / 0225.3550464
Phòng Tổ chức Tiền lương
Điện thoại: 0225.3827506
Phòng Hành chính Y Tế
Điện thoại: 0225.3836011
Phòng Kỹ thuật Vật tư
Điện thoại: 0225.3746011
Phòng An toàn Lao động
Điện thoại: 0225.3797262

7. Một số hình ảnh của Cảng Hoàng Diệu