1. Tên giao dịch

   CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG – CHI NHÁNH CẢNG TÂN VŨ

    - Địa chỉ: Phường Đông hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
    - Điện thoại / Fax: +84.31.3262608/ +84.31.3262604

2. Vị trí địa lý3. Sơ đồ tổng thể


  

4. Cơ sở vật chất


5. Thông tin Ban lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại /  Email liên hệ

Ngô Trung Hiếu

Quyền Giám đốc

Điện thoại: 031.3262606
Email: hieunt@haiphongport.com.vn

Nguyễn Bách Khoa

Phó Giám đốc

Điện thoại: 031.3262601
Email: khoanb.tc@haiphongport.com.vn

Nguyễn Đình Thắng
 Phó Giám đốc
Điện thoại: 031.3262959
Email: thangnd@haiphongport.com.vn

6. Thông tin liên hệ

Đơn vị

Điện thoại / Fax / Email liên hệ

Ban Kinh doanh tiếp thị

Điện thoại / Fax: 031.3629055 / 031.3262604
Email: eir.tv@haiphongport.com.vn

Tổ Cước - Ban Kinh doanh tiếp thị

Điện thoại: 031.3262604
Email: billing.tv@haiphongport.com.vn

Ban Điều hành sản xuất

Điện thoại / Fax: 031.3614462 / 031.3614359
Email: ops.tv@haiphongport.com.vn

Đội Giao nhận
Điện thoại: 0313.614358
Email: cy.tv@haiphongport.com.vn

7. Một số hình ảnh của Chi nhánh