1. Tên giao dịch

   CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG – CHI NHÁNH CẢNG CHÙA VẼ

    - Địa chỉ: Số 5 Đường Chùa Vẽ, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
    - Điện thoại / Fax: +84.31.3827102 / +84.31.3629554

2. Vị trí địa lý3. Sơ đồ tổng thể4. Cơ sở vật chất

5. Thông tin Ban lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại / Fax / Email liên hệ

Nguyễn Tường Anh

Giám đốc

Điện thoại / Fax: 031.3827102 / 031.3629554
Email: anhnt@haiphongport.com.vn

Hà Văn Quảng

Phó Giám đốc


Điện thoại: 031.3765224
Email: quanghv@haiphongport.com.vn 


 Lê Mạnh Cường
 Phó Giám đốc
Điện thoại: 031.3765117
Email: cuonglm.cv@haiphongport.com.vn

6. Thông tin liên hệ

Đơn vị

Điện thoại / Fax / Email liên hệ

Tổ Thủ tục - Đội Container

Điện thoại: 031.3765612
Email: eir.cv@haiphongport.com.vn


Tổ Cước - Đội Container
Điện thoại: 031.3629358
Email: tocuoc.cv@haiphongport.com.vn
Đội Container
Điện thoại: 031.3827101
Email: cy.cv@haiphongport.com.vn

Ban Điều hành sản xuất


Điện thoại / Fax: 031.3765784 / 031.3262892
Email: ops.cv@haiphongport.com.vn


7. Một số hình ảnh của Chi nhánh