1. Tên giao dịch

   CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG – CHI NHÁNH CẢNG CHÙA VẼ

    - Địa chỉ: Số 5 Đường Chùa Vẽ, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
    - Điện thoại / Fax: 0225.3765784 / 0225.3262892

2. Vị trí địa lý3. Sơ đồ tổng thể4. Cơ sở vật chất

5. Thông tin Ban lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại / Fax / Email liên hệ

Nguyễn Đức Trung

Phó Giám đốc phụ trách

Điện thoại / Fax: 0225.3827102 / 0225.3629554
Email: trungnd@haiphongport.com.vn

Hà Văn Quảng

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3765224
Email: quanghv@haiphongport.com.vn 

 Lê Mạnh Cường
 Phó Giám đốc
Điện thoại: 0225.3765117
Email: cuonglm.cv@haiphongport.com.vn
Nguyễn Văn Dũng Phó Giám đốc
Điện thoại: 0225.3629144
Email: dungnv.cv@haiphongport.com.vn 

6
. Thông tin liên hệ


Đơn vị

Điện thoại / Fax / Email liên hệ

Tổ Thủ tục - Ban Kinh doanh tiếp thị

Điện thoại: 0225.3765612
Email: eir.cv@haiphongport.com.vn
Tổ Cước - Ban Kinh doanh tiếp thị
Điện thoại: 0225.3629358
Email: tocuoc.cv@haiphongport.com.vn
Đội Container
Điện thoại: 0225.3827101
Email: cy.cv@haiphongport.com.vn

Ban Điều hành sản xuất

Điện thoại / Fax: 0225.3765784 / 0225.3262892
Email: ops.cv@haiphongport.com.vn


7. Một số hình ảnh của Chi nhánh
Điện thoại: 0225.3765117
Email: cuonglm.cv@haiphongport.com.vn