Ông
PHÙNG XUÂN HÀ

Chủ tịch Hội đồng quản trị
 
Ông
NGUYỄN HÙNG VIỆT

Tổng giám đốc
Ủy viên hội đồng quản trị

 
 


 
Ông
TRƯƠNG VĂN THÁI
Phó Tổng giám đốc 
     Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông
CAO TRUNG NGOAN
Phó Tổng giám đốc
     Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông
PHẠM HỒNG MINH
Phó Tổng giám đốc
     
Ông
PHAN TUẤN LINH
Phó Tổng giám đốc
     
Ông
NGUYỄN TƯỜNG ANH
Phó Tổng giám đốc