Chương trình tổng thể của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Lượt xem:212
Ngày đăng:26/04/2019
Cỡ chữ
Bản in
Thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, Quyền Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng ban hành Chương trình tổng thể của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. Chi tiết tại file đính kèm
        Chương trình tổng thể của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.PDF
TOP