Phương châm hành động - Khẩu hiệu điều hành

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG - KHẨU HIỆU ĐIỀU HÀNH


PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

KHẨU HIỆU ĐIỀU HÀNH

“Kỷ cương - Minh bạch - Hành động - Hiệu quả”

“Thị trường - Công nghệ - Hợp tác lâu dài - Chia sẻ thành công”.

1. Kỷ cương
- Minh bạch trong công tác quản lý điều hành chung;
- Công khai đầy đủ các thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Mọi CBCNV trong Công ty đều bình đẳng về quyền và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

1. Thị trường
- Mỗi CBCNV trong dây chuyền sản xuất của Công ty là một tiếp thị viên;
- Xây dựng mục tiêu của Công ty gắn với nhu cầu của thị trường;
- Lấy chất lượng dịch vụ và uy tín của Cảng Hải Phòng làm giá trị cốt lõi để tạo lợi thế cạnh tranh;
- Mọi thứ bắt đầu từ khách hàng. Không dừng lại ở việc thỏa mãn khách hàng, hãy vượt kỳ vọng của họ.

2. Minh bạch
- Minh bạch trong công tác quản lý điều hành chung;
- Công khai đầy đủ các thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Mọi CBCNV trong Công ty đều bình đẳng về quyền và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Công nghệ
- Đưa công nghệ thông tin trở thành xương sống trong hoạt động quản lý và khai thác cảng;
- Chuẩn hóa các hoạt động quản trị trong Công ty, cải tiến thường xuyên theo tinh thần cải tiến Kaizen;
- Đẩy mạnh các dự án đầu tư trang thiết bị, xây dựng phát triển Cảng theo hướng bền vững.

3. Hành động
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, ý thức kỷ luật trong lao động sản xuất;
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị theo những thông lệ tiên tiến trên thế giới;
- Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của mọi CBCNV trong Công ty;
- Con đường dẫn tới thành công cần hành động lớn lao và quả quyết.

3. Hợp tác lâu dài
- Chủ động hỗ trợ, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, trong kinh doanh;
- Hợp tác lâu bền, hai bên cùng có lợi;
- Phát huy được thế mạnh của mỗi doanh nghiệp để cùng nhau lớn mạnh;
- Nếu muốn đi thật nhanh thì đi một mình. Nếu muốn đi thật xa, hãy đi cùng nhau.

4. Hiệu quả
- Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận
- Ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động
- Nâng cao năng suất lao động của mỗi CBCNV và của Công ty
- Quản lý thời gian làm việc hiệu quả.

4. Chia sẻ thành công
- Cùng hợp tác - Cùng phát triển;
- Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp hướng tới khách hàng và thích nghi với sự thay đổi;
- Đóng góp lợi ích lâu dài cho xã hội và cho sự phát triển bền vững của ngành;
- Vấn đề của khách hàng cũng chính là của chúng ta và chúng ta có trách nhiệm giải quyết nhanh chóng.