Cảng Hải Phòng được gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2019
Cảng Hải Phòng được chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2019 (Chi tiết xem tại đây)