Cảng Hải Phòng ký hợp đồng hợp tác khai thác với Cảng Hoàng Diệu
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hải phòng đã chấp thuận việc Cảng Hải Phòng ký hợp đồng hợp tác khai thác với Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu. (Chi tiết xem tại đây).