Công tác nhân sự tại Trường Đào tạo KTNV Cảng Hải Phòng
Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng thông báo về công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng (Chi tiết xem tại đây).