Thông báo về việc phát hành hóa đơn Giá trị gia tăng từ 0h ngày 01/9/2018.
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin thông báo:

Kể từ 12h00 ngày 25/9/2018, các Quý khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại Cảng Hải Phòng sẽ nhận hóa đơn Giá trị gia tăng ngay sau khi hoàn thành các thủ tục.

Đối với các dịch vụ đã thực hiện trước thời gian nêu trên trở lại 00h ngày 01/09/2018, Cảng Hải Phòng sẽ ký và trả hóa đơn cho Quý khách hàng trong vòng 3 đến 5 ngày tới.

Trân trọng !