Cảng Hải Phòng được chấp thuận thay đổi đăng ký doanh nghiệp
Cảng Hải Phòng đượcchấp thuận thay đổi đăng ký doanh nghiệp (Chi tiết xem tại đây).