Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Cảng Hoàng Diệu
Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Cảng Hoàng Diệu - Tin đưa trên website của Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng ngày 22/11/2017. Chi tiết xem tại đây.